Bra länkar till olika föreningar, organisationer och kommunala verksamheter.


Sidan uppdateras kontinuerligt.


Attention, Uppsala: http://attention-uppsala.se

Forum för brukarinflytande, Uppsala län:

http://brukarinflytande.se/om-oss/vi-som-arbetar/

Föreningen Balans, Uppsala: https://balansuppsala.se

Hikikomori, Uppsala kommun: http://hikikomoriuppsala.blogspot.com

(H)järnkoll Uppsala: https://uppsala.hjarnkoll.se

Individual Placement Support, arbetscoacher, Uppsala kommun: 

https://vardochomsorg.uppsala.se/arbete_sysselsattning/arbetsmarknadsstod-socialpsykiatri/

Initcia, socialtföretag, arbetsträning. https://www.initcia.se

Träffpunkt VUX (verksamhet för unga vuxna), Uppsala kommun: vardochomsorg.uppsala.se/fritid-och-traffpunkter/traffpunkter2/ungdomsgrupp/