OM OSS

Vi som driver projektet


Anneli (till vänster) leder projektet. Hon har tidigare bl.a. arbetat med att införa peer support (professionella egenerfarna kamratstödjare) i Stockholms stads socialpsykiatri. Anneli är statsvetare.


Tove (till höger) är expertkonsult i projektet. Hon är frilansjournalist, föreläsare och hjärnkollambassadör. Har jobbat med brukarinflytande i och utanför psykiatrin sedan 2014 och med att göra information kring psykisk ohälsa mer lättillgänglig. Bland annat med boken "Handbok för psykon" (Gothia Fortbildning)

Vår styrgrupp


Projektet leds av en styrgrupp med politiker, tjänstemän och föreningsrepresentanter från Uppsala kommun:


 Angelique Prinz Blix (ordf. omsorgsnämnden). Robin Kronvall, Anita Ericsson, Maritn Viredius (politiker i arbetsmarknadsnämnden). Eva Christiernin (kommunalråd). Kjell-Åke Gårdh (samordnare) och Henrik Jansson (verksamhetschef) från arbetsmarknadsförvaltningen. Anna Lennartsson (avdeldningschef socialpsykiatrin) från vård- och omsorgsförvaltningen. Fredrik Larsson och Pia Ek (Funktionsrätt Uppsala kommuns styrelse).