OM OSS

Vi som driver projektet


Vi som arbetar med projektet heter Anneli Gustafsson (till vänster på bilden ovan) och Julia Jennstål (till höger på bilden ovan).Vi kommer från Funktionsrätt Uppsala kommun, en samarbetsförening inom funktionsrättsrörelsen i Uppsala. 


Anneli är projektets koordinator och har tidigare bl.a. arbetat som projektledare på NSPH Stokholms län med att införa peer support (professionella egenerfarna kamratstödjare) i Stockholms stads socialpsykiatri. 


Julia är projektkonsult. Hon har ett djupt intresse i frågor som handlar om demokrati, jämlikhet och rättvisa. Hon är doktor i statsvetenskap och expert på medborgardialoger. Metoden intern-extern dialog är framtagen av henne och baseras på hennes tidigare forkning om medborgardialog. Julia läser även sista året på psykologprogrammet.

Vår styrgrupp


Projektet leds av en styrgrupp med politiker, tjänstemän och föreningsrepresentanter från Uppsala kommun.


Från vänster på bilden ovan: Mohamad Hassan (ordförande arbetsmarknadsnämnden), Fredrik Larsson (ordförande Funktionsrätt Uppsala kommun), Elisabeth Axberg (Attention Uppsala), Annika Vogel (chef för socialpsykiatrin, omsorgsförvaltningen), Angelique Prinz Blix (ordförande omsorgsnämnden). På bilden syns även Julia Jennstål. 

Min utgångspunkt är att politik uppstår i mötet med andra. Det är genom att ta del av andras berättelser som man börjar förstå sina egna upplevelser. Då kan man också formulera mer välgrundade politiska åsikter och perspektiv.

                                        Julia Jennstål, doktor i statsvetenskap och expert på medborgardialog