METODEN

Vi tar fram en metod för medborgardialog som ska vara tillgänglig för personer som sällan får plats i politiken, så som kommunpolitik, medborgardialog eller det intressepolitiska föreningslivet där funktionsrättsrörelsen ingår.

 


Vi har delat in metoden i fyra faser: 

 1. Metoden börjar med en aktiv och uppsökande rekrytering av deltagare.  
 2. De anmälda deltagarna träffar varandra tre gånger i små trygga samtalsgrupper med olika teman. Tillsammans kommer de överens om ramar för mötena, så som tidpunkt och att vi talar i rundor för att alla ska få komma till tals. 
 3. Vi bjuder in olika gästdeltagare till minidialoger. De får information om våra ramar och en checklista inför mötet. 
 4. En större medborgardialog med fler gästdeltagare.  

     

    Deltagarna har inspirerat varandra att ta till orda, och tillsammans sett att de besitter flera expertkunskaper. Genom det har de vidgat sin syn på vad politik innebär, och blivit stärkta att ta plats i minidialogerna.  

     

    När de träffar gästdeltagare har de haft ett ömsesidigt utbyte av kunskaper.