Demokrati är allas möjlighet att göra sin röst hörd och påverka. Äntligen har vi ett viktigt samarbete med HSO där unga vuxna med psykisk ohälsa berättar om sin livssituation - tillsammans gör vi politik!

Angelique Prinz Blix, ordförande omsorgsnämnden, Uppsala kommun

Vi vill att Uppsala kommun ska gå i täten för att lyssna på unga vuxnas kunskaper och erfarenheter med psykisk ohälsa. Ledorden är delaktighet och inflytande!

Mohamad Hassan, ordförande arbetsmarknsadsnämnden, Uppsala kommun

Det är viktigt att vi lyckas möta unga vuxna i ett tidigt skede för att höra vad de har att berätta och förhindra att de hamnar i utanförskap. 'Jag gör politik' är en betydelsefull del i det arbetet.

Annika Vogel, avdelningschef för socialpsykiatrin, Uppsala kommun.

Jag gör politik!

Medborgardialog för unga vuxna med psykisk ohälsa och/eller NPF


Jag gör politik jobbar för att unga vuxna i Uppsala som  lever med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska få en starkare röst och mer inflytande i samhället.


Medborgardialog innebär att man bjuder in medborgare till samtal och lyssnar på deras kunskap, tankar och förslag om hur samhället ska förbättras.


Projektet drivs av HSO Uppsala kommun, en samarbetsförening inom funktionsrättsrörelsen. Vi samarbetar med Uppsala kommun och är finansierade av Allmänna arvsfonden.

AKTUELLT

2020.10.14


Nu har vår första dialoggrupp på Tinget gått klart! Snart är vår andra grupp på Lenagården också klar! Engagemanget för att prata politik har varit stort bland deltagarna och vi hoppas kunna ordna ett möten mellan dem och politiker innan jul!


Håll utkik efter datumen för nästa grupp som kommer att träffas under november 2020!






AKTUELLT


JAG ÄR UNG VUXEN: HUR GÖR JAG FÖR ATT DELTA?


Är du ung vuxen (ca 20-35 år) med erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller NPF och bor i Uppsala kommun? Vill du få möjlighet att träffa andra i liknande situation? Vill du vara med och förändra samhället?


Klicka på informationsfolderns högra hörn för att läsa mer om projektet.


Om det här känns som något för dig så kan du kontakta Anneli (sms:a, ring eller maila). Berätta för henne hur du vill att hon kontaktar dig. 


Ibland har vi informationsmöten på olika kommunala verksamheter.


Du kan även få hjälp att boka in ett individuellt möte med bara Julia.


Efter det kan vi hitta en grupp som du kan vara med i!


Du behöver inga förkunskaper.


Du kan hoppa av när du vill!

LADDA NER VÅR

FOLDER