"Kommunen var bara som en stor blobb som bestämde. Jag kunde inte riktigt visualisera vilka de är. Nu har vi haft dialoger och vi har träffat folk så har det gjort mig till en mindre bitter människa."

Deltagare

Jag har blivit stärkt av att komma i kontakt med er andra som är i liknande situation. Men också att man känner att det finns ett behov av att höra mig. Att tjänstepersoner och politiker vill komma i kontakt med oss.

                                                                                                           Deltagare

Jag gör politik!

Medborgardialog för unga vuxna med psykisk ohälsa och/eller NPF


Jag gör politik jobbar för att unga vuxna i Uppsala som  lever med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska få en starkare röst och mer inflytande i samhället.


Medborgardialog innebär att man bjuder in medborgare till samtal och lyssnar på deras kunskap, tankar och förslag om hur samhället ska förbättras.


Projektet drivs av Funktionsrätt Uppsala kommun, en samarbetsförening inom funktionsrättsrörelsen. Vi samarbetar med Uppsala kommun och är finansierade av Allmänna arvsfonden.

KALENDARIUM

2022.06.15 kl. 16-18 Tinget

Dialog 2 om försörjning och meningsfull vardag. Vi gästas av politiker från arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden samt ansvariga från respektive förvaltning. Dialogerna genomförs i smågrupper och leds av Uppsala kommuns brukarombud Jeanette Nordin.

Efter dialogn bjuder vi på middag.


2022.06.01 kl. 16-18 Tinget

Dialog 1 om försörjning och meningsfull vardag. Vi gästas av politiker från arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden. Dialogerna genomförs i smågrupper och leds av Uppsala kommuns brukarombud Jeanette Nordin.

Efter dialogen bjuder vi på middag.


2022.05.24 kl. 14-16 Tinget & digitalt

Mini-dialog om boendestöd. Vi gästas av Anna Lennartsson, verksamhetsledare för socialpsykiatrin, Helene Joelsson, verksamhetsledare för boendestöd och  Malin Dahlbom, teamsamordnare för boendestöd Södra i Uppsala kommun.


2022.04.26 kl. 14-16 Tinget & digitalt

Planeringsmöte med med Uppsala kommuns brukarombud Jeanette Nordin inför våra dialoger 1 och 15 juni.

Det går även bra att delta digitalt.


2022.04.12 kl. 14-15

Digital föreläsning med Tove Lundin om hur vi använder våra personliga erfarenheter strategiskt.


2022.03.29 kl. 14-16

Mini-dialog om SIP på Tinget

Vi gästas av Charlott Jonasson Falk och Karolina Mark från FoU Socialtjänst på Region Uppsala.


2022.02.15 17.00

Minidialog med Michael Jestin, ombudsman hos Funktionsrätt om tillgängliga resor - om hur det är att ta sig till olika platser i kommunen och vad som behövs för att det ska bli möjligt. Michael rapporterar sedan om dialogen till Kommunala Funktionsrättsrådets möte den 18/2.


2022.02.11

Några av våra deltagare deltar i möte med chefer från Vård- och omsorgsförvaltningen om Jag gör politiks fortsättning.


2022.02.10

Några av våra deltagare deltar i möte medchefer från Arbetsmarknadsförvaltningen om Jag gör politiks fortsättning.


2022.01.10

Projektet hade ett konstruktivt uppstartsmöte med politiker och förvaltningschefer där vi fördjupade oss i hur kommunens övertagande av metoden ska bli meningfullt.


2021.12.13

Funktionsrätt Uppsala kommuns ordförade Pia Ek informerar förvaltningspersoner om projektet Ge makten vidares arbete med en sambandscentral på en daglig verksamhet i Uppsala kommun. Vi funderar vidare hur en liknande idé skulle kunna realiseras inom socialpsykiatrin.


2021.11.12 kl 15 

Våra deltagare Patrik och Alice är med och diskuterar Delaktighet och unga på Psykiatriveckan i Uppsala län. Se:

https://uppsala.hjarnkoll.se/2021/10/07/psykiatriveckan-i-uppsala-lan-v-45/


2021.10.12 kl 10:45-12:20

Vi deltar i omsorgsnämndens dialog om utvecklingsplanen. Hotell Scandic Uplandia. Dragarbrunnsg. 32 


2021.09.28 kl 17-19.

Minidialog med Karin Karelius på Brukarrevisionsbyrån i Uppsala.


2021.09.15 kl 8:30-10

Jag gör politik gästar FoU Socialtjänst, Region Uppsalas webinarium om brukardelaktighet.


2021.08.31 kl. 16-17.

Avstämning infrö webbinariet med FoU Region Uppsala, Länsstyrelsen och Myndigheten för delaktighet. 


2021.06.22

Tredje och sista träffen med nya smågruppen!


2021.06.15

Andra träffen med nya smågruppen.


2021.06.10

Vi har sommaravslutning med dialoggruppen!


2021.06.08

Nya smågruppen startar!


2021.06.01

Vi kör ett utvärderingsmöte med alla deltagare som varit med i vår.


2021.05.25

Mini-dialog som gästas av omsorgsförvaltningens innovationsledare Anna-Terese Sporrong och Marianne Pira inför deras arbete med att ta fram en ny utvecklingsplan som ska beslutas av omsorgsnämnden.


2021.05.11

Mini-dialog som gästas av personliga ombudet och politikern Hilde Klasson.


2021.04.27

Mini-dialog med alla deltagare. Vi gästas av kommunens brukarombud Jeanette Nordin och Elisabeth Axberg från Attention. 


2021.03.11

Ikväll har vi gemensam digital dialog med politiker från Uppsala kommun som gäster! Ska bli jättekul!2021.03.02

Digitalt planeringsmöte inför politikerdialog.


2021.02.19-25.

Digitala planeringsmöten med respektive grupp inför politikerdialog.2020.11.16


Nu testar vi digitalt med grupp 3!

Reaktioner efter första träffen: De flesta vill hellre träffas på plats men när det inte går så upplevdes det digitala alternativet ändå lättare och trevligare än väntat!
2020.10.14


Nu har våra första dialoggrupper på Tinget och Lenagården gått klart!  Engagemanget för att prata politik har varit stort bland deltagarna och vi hoppas kunna ordna ett möten mellan dem och politiker innan jul!

AKTUELLTI februari 2022 startade en ny digitala smågrupp!

Nu har de gått klar den föreberedande fasen och anslutit till den befintliga gruppen med deltagare. Vad kul att vi blivit fler!!Vi på Jag gör politik önskar er alla en riktigt god jul och gott nytt år med en artikel i Vox Vigor som Tove skrivit och som summerar våra insikter från det året som gått!

https://voxvigor.se/det-ar-okej-att-det-ar-svart-och-obekvamt-sa-lange-vi-mots/


Under hösten 2021 jobbar vi med att samla ihop våra erfarenheter hittills. 


Vi hälsar Melissa Svesse, projektledare från omsorgsförvaltningen och Charlotta Frizing från Ung intro varmt välkomna! Vi har nu tillsammans påbörjat samarbetet kring kommunens övertagande av metoden nu när vi gått in i sista projektåret!


Läs vår utvärdering genom att klicka på dokumentet nedan:JAG ÄR UNG VUXEN: HUR GÖR JAG FÖR ATT DELTA?


 

Om vi får tillräckligt med deltagare kör vi igång en ny smågrupp den 2 maj.

Gruppen leds av Melissa och Lotta, medstöd från Tove.


Är du ungefär mellan 25 och 35 år med erfarenhet av psykisk ohälsa eller NPF och bor i Uppsala? Är du nyfiken på att vara med?


Välkommen att höra av dig till Anneli (projektledare) på 070-035 36 91.

anneli.gustafsson@c.hso.se


Du behöver inga förkunskaper!